מצטערים, משהו השתבש

סוג הפקד 'eWave.SharePoint.Razor.RazorListViewWebPart' אינו מותר בדף זה. הסוג eWave.SharePoint.Razor.RazorListViewWebPart, eWave.SharePoint.Razor, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=202fba70c233e0c3 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.